Talentblog 79 Het talent van Sinterklaas

HET TALENT VAN SINTERKLAAS

6 december 2018. Mijn vader (87) doet dagelijkse hersengymnastiek met een uurtje ‘Beter spellen’ en ‘Beter rekenen’ op zijn computer. En eens per jaar leeft hij zich uit op de sinterklaasgedichten. Dit jaar over talent.....

 

 

Sint had weer eens geen centen

En leurde met een zak van zijn talenten

Maar… niemand wilde ze kopen

Want de houdbaarheid was verlopen

Wie wil nog talenten van een oude baas?

Al waren ze van Sinterklaas

 

De Sint keek donker en zuur

Hij zag zich al als een randfiguur

Die zonder talentkwaliteiten

Zijn dagen eenzaam zou slijten

Hij leende wat centen

En ging op zoek naar nieuwe talenten

Hij ging op stap en had veel geluk

Hij vond al snel een meesterstuk

Van een boek met prenten

En een beschrijving van talenten

 

‘Oh, had ik dit maar eerder gevonden

Eindelijk kan ik mijzelf doorgronden

Weten wat mijn kwaliteiten zijn

Zodat op korte termijn

Ik hoop echt, ja raad es

Dat ik weer een Sint ben met status

 

Sint was weer blij en verrukt

Dat het toch was gelukt

Om zonder gezichtsverlies of schromen

Weer op koers te komen

 

En omdat Sint zich zo hervond

Brengt hij nog steeds cadeautjes rond…

 

Hartelijke groet

Yvette van Dok

Co-Motion Consult