Talentblog 78 Het nieuwe ‘WIJ’

HET NIEUWE 'WIJ'

De één komt, de ander gaat. Elk team heeft te maken met verandering. Hier is niks mis mee. Wat wel vaak ontbreekt is een goede manier om hiermee om te gaan. Een nieuw teamlid wordt er vaak gewoon ‘aangeplakt’. En dat is geen effectieve manier om elkaars talent optimaal te benutten. 

Een paar waargebeurde voorbeelden uit de praktijk:
 
Twee kapiteins...
Karin mocht starten als projectleider. Ze had deze baan geaccepteerd om volledig eigenaar te kunnen zijn van een klus. Dat liep anders. Haar nieuwe team zat niet op haar te wachten. Ja, wel voor de uitvoering van aantal taken, maar niet als teamleider. De teamleden hadden het programma al op poten gezet met één van hen aan kop. En die wilde zijn positie niet kwijt. Karin belandde in een machtsstrijd. Na een half jaar frustratie besloot ze op zoek te gaan naar een andere baan.
 
Vreemde eend
Olivier was overgeplaatst. Hij zou teamleider worden van een andere afdeling. Fysiek had deze verhuizing echter niet plaatsgevonden. Op de afdeling van zijn nieuwe team was geen ruimte, dus zat hij nog steeds op zijn oude werkplek. Een half jaar later was hij nog steeds een vreemde eend in de bijt.
 
Geparkeerd
Claartje werd boventallig verklaard en toegevoegd aan een andere afdeling. Daar hadden ze wel wat klusjes voor haar. Maar deelgenoot worden van het team? Daar maakte niemand zich druk over. Ze voelde zich geparkeerd en zat de drie jaar tot haar pensioen uit. Behalve dat dit de groei van haar eigen talent niet stimuleerde, was het sluimerend een enorm energielek voor het hele team.

Teamdynamiek 
Elke verschuiving in een team heeft gevolgen voor de teamdynamiek, dat wordt vaak onderschat. Eén persoon erbij en álle teamleden krijgen een nieuwe plek. De kaarten worden opnieuw geschud. Een nieuwe samenstelling van het team heeft gevolgen voor de formele taakverdeling, de hiërarchie, de fysieke ruimte en de dynamiek. ‘Doorhobbelen’ zonder hierbij stil te staan, kan eigenlijk niet.
 
Het nieuwe 'WIJ' 
Voor een goed functionerend team is het een vereiste om opnieuw een ‘WIJ’ te maken, een gezamenlijkheid te creëren. Dit doe je door het nieuwe talent echt te verwelkomen, als teamlid op te nemen en bovenal: door opnieuw vast te stellen hoe je elkaars talenten het beste kunt benutten!
 
Hartelijke groet,

Yvette van Dok
Co-Motion Consult